Hari Raya Nyepi 2015

hari raya nyepi

Tahun Baru Nyepi jatuh pada tanggal 21 Maret 2015. Hari Raya Nyepi adalah hari raya bagi umat Hindu yang bermakna perenungan diri agar menjadi labih baik. Menurut kutipan yang diambil dari sumber Wikipedia sebagai berikut:

Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun BaruSaka. Hari ini jatuh pada hitungan Tilem Kesanga (IX) yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudera yang membawa intisari amerta air hidup. Untuk itu umat Hindu melakukan pemujaan suci terhadap mereka.

Wikipedia
(lebih…)